KontaktMaiken Poulsen-Englund

Byråsekreterare
Personaltjänster Kommunikationstjänster Ekonomi- och administrationstjänster Centralregister

Tore Sjöblom

Ekonomiechef
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster Församlingsarbetets specialtjänster ADB-tjänster

Karl-Fredrik Söderman

Församlingsmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster