Kontakt
Maria Ek

Ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster ADB-tjänster

Maiken Poulsen Englund

Byråsekreterare
Kommunikationstjänster Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Harry Lindqvist

Församlingsmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster