Jordfästning

När en närståemde avsomnat är det helt naturligt att sörja därför att sorgen har sitt ursprung i kärleken. Kyrkan har en århundrade lång erfarenhet av att ge stöd och hjälp i olika situationer och står till förfogande med sin kunskap och erfarenhet. Kyrkoherden har tystnadsplikt.

Anhöriga behöver därför ganska snart ta kontakt med pastorskansliet och meddela dödsfallet. Kyrkoherden kontaktar sedan sorgehuset det vill säga den som anmälts som kontaktperson. Kyrkoherden kommer hem på ett besök för att tala om den avlidne. Vill man hellre träffas i kyrkan eller pastorskansliet så går det också. Kyrkoherden utformar begravningsgudstjänsten och väljer psalmer tillsammans med de anhöriga.

Själaringning ordnas dagen efter dödsfallet kl. 11 eller enligt avtal då vi ringer med kyrkklockorna.

En vacker kyrklig begravning med präst och kantor erbjuds alla medlemmar i någon av kyrkorna.Vad gäller det praktiska omkring jordfästningen tar de anhöriga kontakt med begravningsbyrået Nocturne begravningsbyråÖppna länk i ny flik.

Meddela församlingen i god tid om ni kontaktat någan annan präst eller kantor än församlingens.

De anhöriga inbjuds också till tacksägelse i kyrkan den söndagen man har kommit överens om och då tänder vi ljus och ber för den döda.

Församlingens skickar ett brev till de anhöriga om man önskar samtal eller besök av kyrkoherden eller diakonen någon tid efter begravningen. Församlingen inbjuder årligen alla som mist någon anhörig till vesper och gemenskap på Allhelgonaaftonen. Där får man möjlighet att tala om sin sorg och möta andra som också har mist en anhörig.

För närmare information om jordfästning, se evangelisk-lutherska kyrkans hemsidaÖppna länk i ny flik.

Framför en gravsten brinner dussintals ljus, bilden föreställer avsaknad, sorg.