Vigsel

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. De delar som tydligast uttrycker detta i den kyrkliga vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften "inför Gud och i denna församlings närvaro", bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten. För närmare information om vigsel se den evangelisk-lutherska kyrkans hemsidaÖppna länk i ny flik.

Någon tid före bröllopet skall ni kontakta pastorskansliet för hindersprövning. Detta är en formell kontroll att det inte finns några hinder (tex. släktskap) för äktenskapet. Vigsel kan förrättas då brudparet har fått intyg över att hindersprövning för äktenskap gjorts. Man kan få intyget tidigast den sjunde dagen från det att man begärt hindersprövningen och det är i kraft i fyra månader. På pastorskansliet bokar du också in tid, plats och präst för vigseln. Det vanliga är sedan att paret före vigseln träffar prästen för samtal kring vigseln, dess innebörd och går igenom vigselgudstjänsten. Att vigas är alltid gratis; varken präst, organist, kyrka eller vaktmästare kostar något. Detta förutsatt att det är församlingens egen präst och kantor. Det som kan kosta är om man vill ha extra musik, kanske en sångsolist och extra utsmyckning av kyrkan.

Församlingen har två brudkronor i silver att låna ut, en för Lemland och en för Lumparland. 

För mer info eller för att boka kyrkan för vigsel, kontakta pastorskansliet tfn 34042.