Vigsel

Den kyrkliga vigseln bygger på att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Under den kyrkliga vigselakten läser prästen bibeltexter som anknyter till vigseln. Fram för altaret bekräftar brudparet sina löften "inför Gud och i denna församlings närvaro" och prästen ber och välsignar  ringarna och brudparet. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten. För närmare information om vigsel se den evangelisk-lutherska kyrkans hemsidaÖppna länk i ny flik.

Kontakta pastorskansliet i god tid för bokning av vigsel. Uppge datum, klocklag, kyrka, församlingstillhörighet och era kontaktuppgifter. Hindersprövning behövs inför vigseln från Kustens och Ålands Centralregister i Jomala eller på Magistraten i Mariehamn. Är du bosatt i Sverige är det Skatteverket som utsteder den. Hindersprövning behövs för att vigseln skall bygga på en rejäl vilja av tillit, öppenhet och ärlighet. För att undvika tvivelaktigheter skall båda parter bekräfta att man inte är i när släktskap, inte har ett pågående äktenskap eller obekanta barn från tidigare mm. Vigsel kan förrättas då brudparet har fått intyg över att hindersprövning för äktenskap gjorts. Hindersprövningen skall inte vara äldre än fyra månader före vigsel. På bakgrund av hinderprövningen kan vigsel förrättas tidigast efter sju dagar. Paret kontaktar prästsen för vigselsamtal om vigselns innebörd och går igenom vigselgudstjänsten. Att vigas i den egna församlingen i församlingens kyrkor av församlingens präst, organist och vaktmästare är kostnadsfritt. Hör du inte till församlingen kostar kyrkan 100€ att hyra. Om man väljer en präst från annat håll som inte är i tjänst måste man komma överens om kostnad. Brudparet står själv för kostnaderna av extra utsmyckning, extern musik eller solist i kyrkan.

Församlingen har två brudkronor i silver att låna ut, en för Lemland och en för Lumparland. 

För mer info eller för att boka kyrkan för vigsel, kontakta pastorskansliet tfn 34042.