Prislista

PRISER 2023

 • KYRKORNA                                                       
 • För församlingens medlemmar år kyrkorna avgiftsfria vid förrättningar
 • För icke medlem eller frånvarande medlem mer än fem år vid förrättningar t.ex. dop, bröllop och begravningar 100€
 • För ickesakral verksamhet och som inte är i församlingens regi, debiteras 10% av biljett- eller motsvarande intäkter, dock minst per dag 140€
 • Kör och annan ideell verksamhet inom församlingen som nyttjar kyrkan betalar ingen avgift.
 •  
 • Församlingshemmet BIRGITTAGÅRDEN
 • Hyra 85€ övre våningen
 • Hyra 65€ övre våningen för dopkaffe och dop av församlingsmedlemmer 
 • Minnesstund avgiftsfri för församlingens medlemmar
 • Husmorstjänster
 • Församlingens husmor kan anlitas för t.ex. servering, dukning, disk 30€/timme                                  
 • Söndagstimmar 60€/timme  
 •                                                                                            
 • GRAVSKÖTSEL för gravplatsen
 • blomplantering, rensning och bevattning
 • 10 år  740€    
 •   5 år  390€
 •   1 år    90€
 •  
 • GRAVGRÄVNING                                                                                 
 • Kista  600€  (med söndagstillägg 750€)
 • Urna    85€  (med söndagstillägg 107€)
 •  
 • GRAVPLATS
 • Inlösning av dubbelgrav, 50 år
 • Ortsbo         325€
 • Icke ortsbo  430€                                                                                                           
 • Förlängning av dubbelgrav, 25 år
 • Ortsbo         160€
 • Icke ortsbo  210€                                                                                                         
 • Inlösning av enkelgrav, 50 år
 • Ortsbo          210€
 • Icke ortsbo   315€
 • Förlängning av enkelgrav, 25 år
 • Ortsbo          105,00
 • Icke ortsbo   160,00         
 •  
 • NAMNPLAKETT på minnessten för icke gravsatta
  • enligt faktura från leverantör