Flera barn ser på en vuxen. Glädje.

Barn- och ungdomsarbete

Församlingen har småbarnverksamhet med Familjesång torsdagar kl. 9.30-11.30 för sång och lek med barnen och trevlig samvaro med föräldrarna. 

Har du frågor om barn- och ungdomsarbetet, ta kontakt med barn- och ungdomsarbetsledare Johanna Häggblom tel. 0457 3434 265.

På församlingens Facebook eller på vår sida evenemang hittar ni pop-upp program för barn och familj.