Protokoll och beslut

Här hittar du protokoll och beslut från kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

I vänstra balken väljer du vilket år du vill söka protokoll ifrån och därunder hittar du protokollen.
Om ett ärende inte visas i protokollet, så innehåller det uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

Om ni vill ha äldre protokoll eller beslut kontakta kansliet.