Protokoll och beslut

Här hittar du protokoll och beslut från kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

I vänstra balken väljer du vilket år du vill söka protokoll ifrån - och där hittar du protokollen.
Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

Om ni vill ha äldre protokoll eller beslut kontakta kansliet.