Mission är hjälp till hela människan. I kyrkans internationella arbete uppmärksammar missionen de fattiga och behövande hemma och i utlandet både till själ, ande och lekamen. I missionens spår följer alltid en kyrka vars uppgift är att skapa hopp, tro och kärlek, en skola som lyfter upp våra mentala behov och sjukhus som sköter den lekamliga hälsan.

Missionsarbetet har som mål att skapa tro och medföljande levande församlingar. Till mission hör att försvara rättvisa, människovärde, likställdhet och grundläggande rättigheter, vilket görs genom samarbete mellan församlingar, organisationer och kyrkans centralförvaltning. Läs mer om mission härÖppna länk i ny flik.

Vår församling understöder familjearbetet i Nepal genom de gemensamma missionskretsarna Birgittakretsen och Kapellkretsen som träffas varannan vecka i församlingshemmet Birgittagården. Vi fikar, pratar och har trevligt tillsammans medan vi virkar eller stickar. Ingen skillnad på kön, vi välkomnar både kvinnor och män. Om du vill handarbeta får du gärna göra det antingen i kretsen eller hemma. Kaffepengen går till missionsarbetet.

Har du frågor ta så gärna kontakt med diakonitjänsteinnehavare Marianne Hägglund tel. 0457 34 41 805.

Tag kontakt

Diakonitjänstinnehavare (tjänstledig)