Vuxen delaktighet

KRETSARNA 

Missionskretsarna träffas gemensamt i församlingshemmet Birgittagården med början i september och med terminavslutning på Kristi himmelsfärdsdag, då kretsarna deltar i Misionsdagen på Åland. 

Du väljer fritt om du vill virka, sticka, sy eller använda dina talanger på annat sätt till förmån för missionen. NYA välkomna med hälsar diakoniarbetare Marianne Hägglund tel. 0457 344 1805.

HERRFIKA

En onsdag i  månaden kl. 14 träffas herrarna för fika med hembakat av husmor i församlingshemmet Birgittagården.

Småprat och trevlig samvaro ofta med gäst tillsammans med kyrkoherden. Välkommen med. Terminsavslutning i maj med utfärd på Åland.