Beslutsfattande

Det högsta beslutsfattandet i församlingarna sker i kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna valt i allmänna val, d.v.s. församlingsvalet, vart fjärde år. Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och inrättande av tjänster.

Kyrkofullmäktige väljer ett kyrkoråd som leder församlingens verksamhet och arbete, det bereder ärenden som kyrkofullmäktige besluter om. 
Du kan påverka församlingens beslut, t.ex. genom att delta i församlingsval och göra initiativ.

I församlingsvalet väljs förtroendevalda

Församlingsval hålls vart fjärde år. I församlingsvalet röstar man om kyrkans och församlingarnas framtid genom att välja förtroendevalda för en fyraårsperiod. I ett församlingsval får en medlem som har fyllt 16 år rösta och den som fyllt 18 år ställa upp som kandidat. Vid senaste valet blev det en lista och därmed sämjoval vid församlingsvalet 2022. Det nya kyrkofullmäktige tar vid 2023.

NYA KYRKOFULLMÄKTIGE 2023-2026

Ordinarie medlemmar: 

Aaltonen-Lindblom Cecilia, administratör, Lumparland 

Andersson Inger, pensionär, Lemland 

Aspbäck Tomas, varubiträde, Lemland 

Beckman Torolf, pensionär, Lemland 

Blomster Lillie Josephine, grundskollärare, Lumparland 

Boman Linda, sjölöneadministratör, Lumparland 

Eskils Karin, ekonom, Lemland 

Gustafsson Kira, receptionsansvarig, Lemland 

Järventaus Anne, pensionär, Lemland 

Sjövall Torolf, pensionär, Lumparland 

Staf Martin, lots, Lumparland 

Styrström Tobias, bankanställd, Lemland 

Söderlund Bo-Erik, anläggningsskötare, Lumparland 

Wilhelms Brage, pensionär, Lumparland 

Williams Birgitta, polis, Lumparland 

 

KYRKORÅDET 2023-2024

Andersson, Benny, ordförande

Grönholm, Jesper, viceordförande

Gustafsson, Kira, ledamot

Lammi, Linda, ledamot

Beckman, Torolf, ledamot

Gustafsson Ingegerd, ledamot

Gullans, Krister, ledamot

Pitzén, Ann-Christin, ledamot

Sjöwall, Torolf, ledamot

Wilhelms, Brage, suppleant för JG

Blomqvist, Majvor suppleant för KG

Nylund, Cita suppleant för LL

Styrström, Gun suppleant för TB

Alm, Anton, suppleant för IG

Nylund, Lenita, suppleant för KrG

Williams, Birgitta, suppleant för A-CP

Söderlund, Bo-Erik för suppleant för TS