Hyppää sisältöön

Konfirmation

Från livets början till livets slut är du omsluten av Guds kärlek. Dopet är ett synligt tecken på att du tillhör Gud och är en del av kyrkan. Ordet konfirmation kommer ursprungligen från latin och finns i engelskans confirm, som betyder att ge stöd, att godkänna. Skrifrskolsundervisningen avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Läs mer om skriftskola längre ner på sidan.

Information om konfirmationen i församlingen

Du som fyller 15 år under konfirmationsåret eller är äldre eller yngre har rätt att delta i konfirmationsundervisningen (skriftskolan). Du kan också konfirmeras om du är 14 år eller 16 år. Konfirmationen är ett erbjudande till alla som är nyfikna på vad den kristna tron är och står för. Den som inte är döpt har också rätt att delta i undervisningen, men för att bli konfirmerad måste du vara döpt eftersom konfirmationen är en bekräftelse på ditt dop. Du kan döpas i slutet av skriftskolan. 

För dig som av någon anledning inte blev konfirmerad under tonåren finns en speciell vuxenskriftskola. Tag kontakt med kyrkoherden för närmare information.

Under skriftskolan får du genom diskussioner, samtal, gudstjänster och andra aktiviteter möjlighet att fundera över vem du själv är och vad du tror. Det handlar om trosfrågor, till exempel om vem Jesus är och vad det står i Bibeln, men det handlar också om grundläggande mänskliga frågor om samlevnad och olika etiska problem som alla människor ställs inför därför att ingen lever sitt liv ensam.

Skriftskolan är i form av veckoslutlägerskriftskola på Lemböte lägergård. Konfirmationen hålls på försommarn i båda kyrkorna i Lemland och Lumparland.

Skriftskolan innehåller 80 timmar undervisning. 

Anmälan till skriftskolan sker på hösten, i regel på Mikaelidagen, änglarnas dag. Du som fyller 15 år under konfirmationsåret och är medlem i Lemland-Lumparlands församling får en personlig inbjudan till inskrivningstillfället.

Är du inte medlem går det bra att ordna dop före. Är du redan döpt, men inte medlem, kan du bli medlem igen med vårdnadshavarens godkännande.  Välkommen i gemenskapen :-)

För mer info kontakta pastorskansliet tfn 34042 eller kyrkoherden tfn 0457 34 34 267.