Hyppää sisältöön

Konfirmation

Från livets början till livets slut är du omsluten av Guds kärlek. Dopet är ett synligt tecken på att du tillhör Gud och är en del av kyrkan. Ordet konfirmation kommer ursprungligen från latin och finns i engelskans confirm, som betyder att ge stöd, att godkänna. Skriftskolsundervisningen avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Läs mer om skriftskola längre ner på sidan.

Välkommen söndag 1.10 kl. 11 till Taizégudstjänst i Lumparlands kyrka med inskrivning efteråt i skolan med servering.

Information om församlingens skriftskola

Du som fyller 15 år under konfirmationsåret har rätt att delta i konfirmationsundervisningen (skriftskolan). Du kan också konfirmeras om du är 14 år eller 16 år enligt avtal med prästen. Konfirmationen är ett erbjudande till alla som är nyfikna på vad den kristna tron är och står för. Den som inte är döpt har också rätt att delta i undervisningen, men för att bli konfirmerad måste du vara döpt eftersom konfirmationen är en bekräftelse på ditt dop. Du kan döpas i slutet av skriftskolan men före konfirmationen. 

För dig som av någon anledning inte blev konfirmerad under tonåren finns en speciell vuxenskriftskola. Tag kontakt med kyrkoherden för närmare information. Skriftskolan innehåller 80 timmar undervisning. 

Under skriftskolan får du genom diskussioner, samtal, gudstjänster och andra aktiviteter möjlighet att fundera över vem du själv är och vad du tror på. Det handlar bl.a. om trosfrågor, om vem Jesus är och vad Bibeln säger om honom. Bibeln behandlar grundläggande mänskliga frågor, etiska frågor och frågor om samlevnad som alla människor ställs inför, ingen lever sitt liv ensam för ingen föds av sig själv. Vi sätts in i en familjegemenskap och genom dopet in i en kyrkogemenskap.

Du har två möjligheter att gå skriftskolan, antingen gå på ett sommarläger 3-9.7.2024 på Lemböte lägergård eller gå en vinterskriftskola efter skolan torsdagar kl. 15.30-17.30. Anmälan till skriftskolan sker på Mikaelidagen, änglarnas dag.

Konfirmationen hålls 14.7.2024 i båda kyrkorna i Lemland och Lumparland. 

Du som fyller 15 år under konfirmationsåret och är medlem i Lemland-Lumparlands församling får en personlig inbjudan till inskrivningstillfället.

Är du inte medlem går det bra att ordna dop före. Är du redan döpt, men inte medlem, kan du bli medlem igen med vårdnadshavarens godkännande.  Välkommen i gemenskapen :-)

För mer info kontakta pastorskansliet tfn 34042 eller kyrkoherden.