I Sankta Birgitta kyrka är bänkarna fyllda med ungdomar. Stillsamhet råder, uppmärksamheten är på kyrkoherden.

Gudstjänster i Lemland- Lumparlands församling.

Gudstjänster firas regelbundet i församlingens kyrkor, turvis i Lemland och Lumparland. Vissa söndagar firas bygudstjänst på Solkulla i Flaka och på Norrboda samlingshem på Järsö. Sommartid brukar vi fira friluftsgudstjänster ute i skärgården bl.a. med seglats med galeasen Albanus till Rödhamn eller i somras med SUNNAN II.

Andakter firas regelbundet på äldreboendena Sveagården, Kapellhagen och Stiftelsen Hemmet

Har du frågor är du välkommen att kontakta  kyrkoherde Benny Andersson tel. 0457 3434 267.