Kvällsmässa Kristi Himmelsfärdsdag BA/JT

tors 9.5 kl. 19.00 – 20.30

S:ta Birgitta

Kvällsmässa Kristi Himmelsfärdsdag

Helgdag: Kristi himmelsfärdsdag
Texter: Första läsningen:Jes. 33:5-6, Andra läsningen:Apg. 1:1-11 (samma text som i första årgången) eller Rom. 8:31-39, Evangelium:Luk. 24:46-53
Tema: Den upphöjde Herren
Altarljus: 6
Liturg: Andersson Benny
Kantor: Jan Tengström
Psalmer: 105: 1-3 Till härlighetens land igen,
104 Till himlen Herren Jesus for,
303 Halleluja Sjung om Jesus,
525 Den dag du gav oss,
Kollekt: För arbete bland människor med funktionsvariationer. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik