Högmässa

sön 9.6 kl. 14.00

S:ta Birgitta

.

Helgdag: Tredje söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 18:17-20, 26-29, Första läsningen:Hes. 33:30-33, Andra läsningen:Hebr. 12:1-6, Evangelium:Luk. 9:57-62
Tema: Kallelsen till Guds rike
Altarljus: 2
Lemlands kyrka
Liturg: Rantala Kim
Kantor: Jan Tengström
Kollekt: För grundskol- och yrkesutbildning för ungdomar runt om i världen. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik