• St Andreas kyrka

  • Sta Birgitta kyrka

Välkommen till Lemland-Lumparlands församling!
 

 

Glad pingst!

På söndag firar hela kyrkan pingst. I Lemlands kyrka är det högmässa med procession och Marthornas kyrkogångsdag. Kyrkkaffe i församlingshemmet efteråt. Välkommen!

Infobladet för Maj finns på hemsidan

Tryck på Verksamhet här ovanför, sedan på Infoblad överst till vänster i raden, och MAJ infoblad dyker upp. Var så goda :-)

KUNGÖRELSE

LEMLAND-LUMPARLANDS församling kungör på nytt nedannämnda enskilda och familjegravar på Lemlands och Lumparlands begravningsplatser på grund av att skötseln har försummats.
Samtalstjänst

Behöver du någon att prata med i förtroende?

KYRKANS SAMTALSTJÄNST erbjuder stödande samtal för alla oavsätt situation och ålder. Klicka på ROSA rutan nederst till höger.

Hjärtstartare i församlingen

Hjärtstartaren, eller defibrillatorn, talar om för dig steg för steg hur du ska göra om någon i din närhet faller ihop med misstänkta hjärtproblem. Den är lätt att använda för vem som helst!