• St Andreas kyrka

  • Sta Birgitta kyrka

Välkommen till Lemland-Lumparlands församling!

Barnverksamheterna startar igen!

Juniorklubb för åk 1-6 på Birgittagården 
måndagar kl. 13.45-16.30 Start 5.9
Välsignelse av ettor Lumparlands kyrka 2016

Ny barn- och ungdomsledare i vår församling: Johanna Häggblom

Under välsignelsen av årets ettor i Lumparlands kyrka önskade vi barn- och ungdomsledare Erika Santos lycka till i sitt arbete i Lemlands skolaunder sin tjänstledighet.
Missbruk

Är du närstående till en missbrukare?

Då kan du behöva få stöd för att orka med vardagen.

Kungörelse

På grund av att skötseln av nedannämnda enskilda och familjegravar på Lemlands och Lumparlands begravningsplatser väsentligt har försummats ålägger kyrkorådet med stöd av kyrkolagen 17 kap.
Samtalstjänst

Behöver du prata med någon?

Samtalstjänsten erbjuder stödande samtal för människor i alla åldrar.