• St Andreas kyrka

  • Sta Birgitta kyrka

Välkommen till Lemland-Lumparlands församling!

Olof den helige

Olofsmässa i S:t Olofs sjöfararkapell fredagen den 29 juli kl.19

Sankt Olof är Nordens första och populäraste helgon. Han är sjömännens och böndernas skyddshelgon. Olof föddes år 995 i Norge och var i yngre år en framgångsrik viking.

Kungörelse

På grund av att skötseln av nedannämnda enskilda och familjegravar på Lemlands och Lumparlands begravningsplatser väsentligt har försummats ålägger kyrkorådet med stöd av kyrkolagen 17 kap.

Sommarens evenemang och kyrkornas öppettider

Konserter Söndag 19.6 kl.17.00          Sång i midsommartid, Bel Canto, Birgittagården
Sommar

Välkommen med på prosteriets pensionärsläger!

Lägret är 22-24 augusti på Lemböte lägergård, där vi njuter av god mat, trevligt program och samvaro. En hemlig utfärd ingår i programmet. Värdar är Roger och Marianne Syrén och priset är 50 euro.
Samtalstjänst

Behöver du prata med någon?

Samtalstjänsten erbjuder stödande samtal för människor i alla åldrar.