• St Andreas kyrka

  • Sta Birgitta kyrka

Välkommen till Lemland-Lumparlands församling!

Ledigt jobb: Församlingsmästare

Befattningen ledig för ansökan senast 3.3.2017 kl. 16. Församlingen omfattar kommunerna Lemland och Lumparland.

Sommarjobbare sökes

Välkommen med ansökan före 28.02.2017.  Vi söker kyrkoguider till kyrkorna och sommarjobbare till kyrkogårdarna i Lemland-Lumparlands församling.

Reformationens märkesår 2017

Den 31 oktober 1517 utfärdade Martin Luther sina 95 teser mot avlatshandeln. Nu, 500 år senare, firar vi reformationens märkesår över hela världen.
Missbruk

Är du närstående till en missbrukare?

Då kan du behöva få stöd för att orka med vardagen.

Kungörelse

På grund av att skötseln av nedannämnda enskilda och familjegravar på Lemlands och Lumparlands begravningsplatser väsentligt har försummats ålägger kyrkorådet med stöd av kyrkolagen 17 kap.