• St Andreas kyrka

Lemland-Lumparlands församling 

Aktuell information inom församlingen

Kyrkan är öppen för 20 deltagare under perioden 3-20.1. Enligt överrenskommelse med prästen kan detta anpassas något. Anvisningar om munskydd, handhygien och säkerhetsavstånd gälle

HALT på kyrkogårdarna

Var försiktig! Det är ständigt halt på kyrkogårdarna. Vi har saltat och grusat, men det hjälper inget på halkan.

Missionskretsarnas kretsstart 19.1 inhiberad

Missionskretsarnas kretsstart den 19.1 är inhiberad. Rekommendationerna om öffentlig verksamhet gäller till den 20.1. Vi följer läget och uppdaterar vartefter.

NYTT KONTOR för ämbetsbetyg från 1.1.2022

Kustens och Ålands centralregister har övertagit Pastorskansliernas folkregisteruppgifter.