• St Andreas kyrka

  • Sta Birgitta kyrka

Välkommen till Lemland-Lumparlands församling!

Anmälan till skriftskolan

INSKRIVNING TILL SKRIFTSKOLAN 1 OKTOBER KL 11 I LUMPARLANDs kyrka. Anmälan via nätet här.

KUNGÖRELSE

LEMLAND-LUMPARLANDS församling kungör på nytt nedannämnda enskilda och familjegravar på Lemlands och Lumparlands begravningsplatser på grund av att skötseln har försummats.
Samtalstjänst

Behöver du någon att prata med i förtroende?

KYRKANS SAMTALSTJÄNST erbjuder stödande samtal för alla oavsätt situation och ålder. Klicka på ROSA rutan nederst till höger.

Hjärtstartare i församlingen

Hjärtstartaren, eller defibrillatorn, talar om för dig steg för steg hur du ska göra om någon i din närhet faller ihop med misstänkta hjärtproblem. Den är lätt att använda för vem som helst! 

Hyr Birgittagården

Församlingshemmet Birgittagården är en fräsch lokal för sammankomster av olika slag. Birgittagården rymmer 80 sittplatser vid bord.