• St Andreas kyrka

  • Sta Birgitta kyrka

Välkommen till Lemland-Lumparlands församling!

Missbruk

Är du närstående till en missbrukare?

Då kan du behöva få stöd för att orka med vardagen.

Kungörelse

På grund av att skötseln av nedannämnda enskilda och familjegravar på Lemlands och Lumparlands begravningsplatser väsentligt har försummats ålägger kyrkorådet med stöd av kyrkolagen 17 kap.
Samtalstjänst

Behöver du prata med någon?

Samtalstjänsten erbjuder stödande samtal för människor i alla åldrar. 

Nu har vi en hjärtstartare i församlingen

Hjärtstartaren, eller defibrillatorn, talar om för dig steg för steg hur du ska göra om någon i din närhet faller ihop med misstänkta hjärtproblem. Den är lätt att använda för vem som helst! 

Välkommen till vår nya musikverksamhet: Koral- och taizékör

Den är en KÖR FÖR ALLA som vill bidra till en livlig psalm- och taizésång på våra gudstjänster. Meningen är att gruppen övar inför gudstjänsterna och deltar sedan i gudstjänsten samt inspirerar för