• St Andreas kyrka

  • Sta Birgitta kyrka

Välkommen till Lemland-Lumparlands församling!

Maiken och Tessa

Ny byråsekreterare från årsskiftet

Tack för en trevlig tid på pastorskansliet med fina arbetskamrater, härlig gemenskap och glada församlingsmedlemmar.

Reformationens märkesår 2017

Den 31 oktober 1517 utfärdade Martin Luther sina 95 teser mot avlatshandeln. Nu, 500 år senare, firar vi reformationens märkesår över hela världen.
Missbruk

Är du närstående till en missbrukare?

Då kan du behöva få stöd för att orka med vardagen.

Kungörelse

På grund av att skötseln av nedannämnda enskilda och familjegravar på Lemlands och Lumparlands begravningsplatser väsentligt har försummats ålägger kyrkorådet med stöd av kyrkolagen 17 kap.
Samtalstjänst

Behöver du prata med någon?

Samtalstjänsten erbjuder stödande samtal för människor i alla åldrar.