• St Andreas kyrka

Lemland-Lumparlands församling 

Församlingens webbsändningar

Här sänds utvalda gudstjänster

Gudstjänst i Lumparlands kyrka med kyrkoherde em. Roger Syrén och kantor Ádám Kiss med kyrkvärdinnor Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

Texten till 2 sön e påsk handlar om Jesus som den gode herden som ger sitt liv för att rädda fåren.

Aktuell information inom församlingen

NYTT! Till och med 25 april är kyrkorna öppna för 10 personer inkl. personal.

Långfredagsgudstjänst

Långfredag 2.4 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka ’Guds lamm’ kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss och kyrkvärdinnor Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

Skärtorsdagsmässa

Skärtorsdag 1.4 kl. 19 mässa med Getsemaneandakt i Lemlands kyrka ’Den heliga nattvarden’ kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss och kyrkvärdinnor Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

Orgelmusik i stilla veckan

Kantor Ádám Kiss spelar stilla musik på orgeln i S:ta Birgittakyrka: https://youtu.be/qJrcI5gtm88

PROSTERIETS påsk i Ålandskanalen

Skärtorsdag kl 18 mässa
Präster: Mari Puska, Stefan Äng, Laura Serell