Till nyhetslistan

Anmälan till sommarlägren är öppna!

Barnläger 19-21.6

Musikläger 10-12.7

Priset för respektive läger är 50€

För frågor angående barnlägret kontakta Sonja Winé, Mariehamns församling sonja.wine@evl.fi eller tel. 04575293016

För frågor angående musiklägret kontakta Arja Grunér Saltviks församling arja.gruner@evl.fi eller tel. 04573434403

Arrangör Ålands Prosteriförening r.f

13.4.2023 15.33