Till nyhetslistan

Prosteriets missionsdag Kristi Himmelsfärdsdag 18.5

Högmässa kl. 11 i Lemlands kyrka med predikant Marika Björkgren-Thylin, chef för Finska missionssällskapets svenska avdelning, liturg Benny Andersson, kantor Kaj-Gustav Sandholm, diakoniarbetare Marianne Hägglund och kyrkvaktmästare Martin Bergman. Solist är Sara Alm. Kollekten går till Finska Missionssällskapets klimatarbete.

Anmälan till lunch senast 5.5. Se närmare genom att klicka på texten.

Välkommen till prosteriets årliga misssionsfest med lunch och lotteri!

Anmälan till lunchen efteråt senast fredag 5.5 till Pastorskansliet tel. 34042 eller e-post: lemland-lumparland@evl.fi eller diakoniarbetare Marianne Hägglund tel. 04573441805. Uppge allergier och evt. skjuts vid anmälan.

Lotteri ordnas med fina vinster. Ta vänligen med kontanter!

 

Benny Andersson
Benny Andersson
Kontraktsprost, kyrkoherde
Marianne Hägglund
Marianne Hägglund
Diakonitjänstinnehavare

5.4.2023 12.00