Till nyhetslistan

Ny ordförande i kyrkofullmäktige

Nya kyrkofullmäktige höll sitt första möte 11.1.2023. Den till åren äldste medlemmen Torolf Beckman  var ordförande tills kyrkofullmäktige konstituerat sig.

Till ordförande i kyrkofullmäktige valdes Inger-Maria Andersson och till vice ordförande Brage Wilhelms. 

Den nya ordföranden har tidigare varit medlem av kyrkorådet och tidigare ekonomichef i församlingen.

Den nye vice ordföranden har varit ordförande tidigare perioder.

 

12.1.2023 11.44