Högmässa i Lemlands kyrka

sö 22.10 kl. 11.00 – 12.00

S:ta Birgitta

21 söndagen efter pingst 'Jesu sändebud' Kollektgår till Ansvarsveckan Ekumeniska Rådet i Finland.

Präst Roger Syrén, kantor Jan Tengström, kyrkvärd Maiken Poulsen Englund.

Servering i tornkyrkan efteråt.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik