Gudstjänst 14 sön e pingst om vår nästa

sö 3.9 kl. 11.00 – 12.00

S:ta Birgitta

Jesu liv och undervisning uttryckte Guds kärlek som överskrider alla gränser. Hans exempel förpliktigar oss att se en nästa i varje människa. Av Kristus får vi kraft att göra gott mot våra medmänniskor. Vi är inte alltid medvetna om att vi är ett redskap för Guds kärlek när vi gör gott. Kollekt: Finska Missionssällskapet för diakoniarbetet.

präst Katarina Gäddnäs, kantor Ádám Kiss, kyrkvaktmästare Martin Bergman

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt