Kvällsmässa Kristi förklarings dag

sö 23.7 kl. 18.00 – 19.00

S:ta Birgitta

Kyrkoherde em. Kim Rantala, kantor Carl-Micael Dan, kyrkvaktmästare Martin Bergman

Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp för att främja fred och stabilitet.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt