Kvällsmässa pingstdagen kl. 18

sö 28.5 kl. 18.00 – 19.00

S:ta Birgitta

Den Helige Andens utgjutande

Vik. kyrkoherde Jean Banyanga, kantor Ádám Kiss och kyrkvaktmästare Martin Bergman.

Kollekt: För evangeliet på eget modersmål Finska Missionssällskapet.

  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik