Påskdagen högmässa. Kristus är uppstånden!

sö 9.4 kl. 11.00 – 12.00

S:ta Birgitta

Kristus är uppstånden, ja, sannerligen Kristus är uppstånden. Han har övervunnit syndens, dödens och fördömelsens makt. Uppståndelsen visar att Jesus är Guds Son. Kollekten går till Kyrkans Utlandshjälp för att minska fattigdomen genom att förbättra utkomstmöjligheterna. 

Kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss, kyrkvaktmästare Martin Bergman

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik