Långfredagsgudstjänst

fr 7.4 kl. 11.00 – 12.00

S:t Andreas

Långfredagens bibeltexter följer händelserna på Golgata ända från korsfästelsen till Jesu död. Han försoningsverk är fullbordat. Detta är en stor dag i kristenheten som uttrycks på olika språk. I de slaviska språken och också i ungerska och estniska används beteckningar som betyder ”den stora fredagen” (t.ex. estniska Suur reede). Den engelska beteckningen Good Friday, ”den goda fredagen”, häntyder till försoningens dyrbara gåva. I de romanska språken talas om ”den heliga fredagen” (franska Vendredi - saint). Det tyska ordet Karfreitag häntyder till sorgen som är förknippad med korsfästelsen (kar- sorg i gammal tyska). Benämningen ”långfredag” finns endast i de nordiska språken.

Kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss och kyrkvaktmästare Martin Bergman.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik