Högmässa om sådden av Guds ord

sö 12.2 kl. 18.00 – 19.00

S:t Andreas

Högmässa kl. 18 OBS tiden!

Högmässa med Jean Banyanga, Ádám Kiss och Martin Bergman.

Denna söndag kallas Sexagesima (den sextionde). Evangelietexten talar om att så ut Guds ord. Jesus är såningsmannen, men också hans lärjungar har sänts ut för att troget så ut Guds ord i förlitan på att Gud i sinom tid ger växten.

Välkommen till högmässan.

  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik