Gudstjänst Jesus hjälper i nöden

sö 29.1 kl. 14.00 – 15.00

S:t Andreas

Gudstjänst med Jean Banyanga, Ádám Kiss och Martin Bergman. OBS tiden kl. 14 i Lumparland!

Denna söndags budskap uppmanar oss att ta vår tillflykt till Jesus. Han hjälper i inre och yttre nöd. Också naturkrafterna är honom underdåniga. Vi människor är i allt beroende av honom. Tron på vår Frälsare, honom som stillade stormen och räddade Petrus från att drunkna, övervinner hopplösheten och ger ny förtröstan.

  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik