Stöd och hjälp

Ofta kan vi hjälpa, ta kontakt med oss

Diakoni hör till kyrkans grunduppgift, vilket finns beskrivet i kyrkolagenÖppna länk i ny flik och kyrkoordningenÖppna länk i ny flik. Diakonins huvuduppgift är att hjälpa människor i psykisk, fysisk, andlig, ekonomisk eller social nöd. Diakoni är omsorg och tjänande. I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande.  Är du i behov av ekonomisk hjälp så kan du kontakta diakonarbetaren eller kyrkoherden.

Församlingen erbjuder dig möjlighet till enskilda samtal, själavård och bikt med kyrkoherden eller diakoniarbetaren, vilka båda har tystnadsplikt. Tveka inte att ta kontakt vid behov! Diakoniarbetare Marianne Hägglund nås på tel. 0457 3441805 eller kyrkoherde Benny Andersson på tel. 0457 3434267. De finns även på Pastorskansliet enligt överenskommelse. Läs mera om kyrkan här.

KYRKANS SAMTALSTJÄNSTs telefonjour betjänar dig på svenska. Behöver du någon att prata med i förtroende? Ring till stödtelefonen (+358) 0400221190 öppet alla dagar kl. 20-23 för självavård.