Skriftskola

SKRIFTSKOLAN 2018-19

Konfirmationen är ett erbjudande till alla som är nyfikna på vad den kristna tron är och står för. Under konfirmandtiden får du genom diskussioner, samtal, gudstjänster och andra aktiviteter möjlighet att fundera över vem du själv är och vad du tror.

Läs mer om konfirmationen här:
http://www.lemland-lumparland.evl.ax/tro-medlemskap/konfirmation.

Skriftskolan innefattar fem lägerhelger på Lemböte lägergård. Skriftskolan har 80 timmar undervisning och femton gudstjänstbesök.

.