Skriftskola

SKRIFTSKOLAN

Konfirmationen är ett erbjudande till alla som är nyfikna på vad den kristna tron är och står för. Under konfirmandtiden får du genom diskussioner, samtal, gudstjänster och andra aktiviteter möjlighet att fundera över vem du själv är och vad du tror på.

Läs mer om konfirmationen här:
http://www.lemland-lumparland.evl.ax/tro-medlemskap/konfirmation.

Skriftskolan innefattar fem lägerhelger på Lemböte lägergård. Skriftskolan har 80 timmar undervisning och femton gudstjänstbesök. Du är med i en berikande gemenskap med andra unga där du kan dela dina funderingar och ställa frågor om tro och rättvisa inför vuxenlivet.
Ledare för skriftskolan är kyrkoherde Benny: benny.andersson@evl.fi el. 04573434267

Välkommen till skriftskolan och en ledig gemenskap bland unga!

.