Prislista 2019 i EUR

PRISER 2019

Kyrkorna                                                                
För icke församlingsbo
- för bröllop och begravningar  93,00
- för dop  66,30

För ickesakral verksamhet och som inte är i församlingens regi, debiteras 10% av biljett- eller motsvarande intäkter, dock minst per dag  120,00
Kör och annan ideell verksamhet inom församlingen som nyttjar kyrkan betalar ingen avgift.

Församlingshemmet Birgittagården
Hela Birgittagården  54,00

- gäller alla
- gäller inte minnesstunder för Le-Lu församlingsmedlemmar

Husmorstjänster
För tjänster där församlingens husmor anlitas, t.ex. servering, dukning, disk  27/timme                                  
- söndagstimmar  54/tim                                                                                             

GRAVGRÄVNING                                                                                 

Kista  641,90 (med söndagstillägg 802,40)

Urna    80,00 (med söndagstillägg 100,00)

GRAVPLATS

Inlösning av B-grav, dubbel, 50 år
Ortsbo         322,00
Icke ortsbo  429,50                                                                                                           

Förlängning B-grav, dubbel, 25 år
Ortsbo         160,00

Icke ortsbo   212,00                                                                                                         

Inlösning av C-grav, enkel, 50 år
Ortsbo          209,00
Icke ortsbo   316,00      

Förlängning av C-grav, enkel, 25 år

Ortsbo         104,00
Icke ortsbo   158,00                                                                       

GRAVSKÖTSEL
10 år  739,50 (för hela gravplatsen)   

5 år   393,00
1 år     92,00

NAMNPLAKETT för icke gravsatta 278,50