Prislista 2018 i EUR

PRISER 2018

Kyrkorna                                                                
För icke församlingsbo
- för bröllop och begravningar  91,00
- för dop  65,00

För ickesakral verksamhet och som inte är i församlingens regi, debiteras 10% av biljett- eller motsvarande intäkter, dock minst per dag  120,00
Kör och annan ideell verksamhet inom församlingen som nyttjar kyrkan betalar ingen avgift.

Birgittagården
Hela Birgittagården  53,00

- gäller alla
- gäller inte minnesstunder för Le-Lu församlingsmedlemmar

Husmorstjänster
För tjänster där församlingens husmor anlitas, t.ex. servering, dukning, disk  26,60/ timme                                  
- söndagstimmar  53,50/tim                                                                                             

GRAVGRÄVNING                                                                                                          

Kista  625,00 (med söndagstillägg 898,00)
Urna  78,50 (med söndagstillägg 111,00)

GRAVPLATS

Inlösning av B-grav, dubbel, 50 år
Ortsbo  316,00
Icke ortsbo  421,00                                                                                                           

Förlängning B-grav, dubbel, 25 år
Ortsbo    157,00
Icke ortsbo   208,00                                                                                                         

Inlösning av C-grav, enkel, 50 år
Ortsbo   205,00
Icke ortsbo   310,00      

Inlösning av C-grav, enkel, 25 år

Ortsbo   102,00
Icke ortsbo   155,00        

                                                                              

GRAVSKÖTSEL
10 år  725,00 (för hela gravplatsen)   

5 år   385,00
1 år     90,00

NAMNPLAKETT för icke gravsatta 273,00