Prislista i EUR

PRISER 2022

 • KYRKORNA                                                       
 • För församlingens medlemmar år kyrkorna avgiftsfria vid förrättningar
 • För icke medlem eller frånvarande medlem mer än fem år vid förrättningar t.ex. dop, bröllop och begravningar  85,00
 • För ickesakral verksamhet och som inte är i församlingens regi, debiteras 10% av biljett- eller motsvarande intäkter, dock minst per dag  120,00
 • Kör och annan ideell verksamhet inom församlingen som nyttjar kyrkan betalar ingen avgift.
 •  
 • Församlingshemmet BIRGITTAGÅRDEN
 • Hyra av Birgittagården, övre våningen  65,00
 • För församlingens medlemmar är minnesstund avgiftsfri
 • Husmorstjänster
 • För tjänster där församlingens husmor anlitas, t.ex. servering, dukning, disk  27,00/timme                                  
 • - söndagstimmar  55,00/timme  
 •                                                                                            
 • GRAVGRÄVNING                                                                                 
 • Kista  600,00  (med söndagstillägg 750,00)
 • Urna    85,00  (med söndagstillägg 107,00)
 •  
 • GRAVPLATS
 • Inlösning av dubbelgrav, 50 år
 • Ortsbo         325,00
 • Icke ortsbo  430,00                                                                                                           
 • Förlängning av dubbelgrav, 25 år
 • Ortsbo         160,00
 • Icke ortsbo  210,00                                                                                                         
 • Inlösning av enkelgrav, 50 år
 • Ortsbo          210,00
 • Icke ortsbo   315,00
 • Förlängning av enkelgrav, 25 år
 • Ortsbo          105,00
 • Icke ortsbo   160,00         
 •  
 • NAMNPLAKETT på minnessten för icke gravsatta
  • enligt faktura från leverantör.
 •                                                             
 • GRAVSKÖTSEL för gravplatsen
 • 10 år  740,00    
 •   5 år  390,00
 •   1 år    90,00
 •