Mission

Mission är hjälp till hela människan. I kyrkans internationella arbete uppmärksammar missionen de fattiga och behövande hemma och i utlandet både till själ, ande och lekam. I missionens spår följer alltid en kyrka var uppgift är att skapa hopp, tro och kärlek, en skola som lyfter upp våra mentala behov och sjukhus som sköter den lekamliga hälsan.

Missionsarbetet har som mål att skapa tro och medföljande levande församlingar. Till mission hör att försvara rättvisa, människovärde, likställdhet och grundläggande rättigheter, vilket görs genom samarbete mellan församlingar, organisationer och kyrkans centralförvaltning. Läs mer om mission här och här.

Vår församling har understött avtalsmissionärerna Carola Salo-Back och Lars Back i Taiwan genom våra två missionskretsar: Birgittakretsen i Lemland och Kapellkretsen i Lumparland, vilka träffas varannan vecka (se kalendern). Vi dricker eftermiddagskaffe tillsammans och diskuterar. Om du vill handarbeta får du gärna göra det. Kaffepengen går till missionsarbetet.

Har du frågor ta kontakt med diakonitjänsteinnehavare Tua Storfors tel. 0457 34 41 805.