Gudstjänst

Gudstjänster firas regelbundet i församlingens kyrkor, turvis i Lemland och Lumparland. Vissa söndagar firas bygudstjänst på Solkulla i Flaka och på Norrkulla på Järsö. Sommartid brukar vi fira friluftsgudstjänster ute i skärgården bl.a. med seglats med galeasen Albanus till Rödhamn.

Andakter firas regelbundet på äldreboendena Sveagården, Kapellhagen och Stiftelsen Hemmet.

Om du har frågor om gudstjänstlivet i församlingen kan du kontakta kyrkoherde Benny Andersson tel. 0457 3434 267.