Gravskötsel

Nu när klimatet blir varmare och somrarna torrare behöver gravarna ständig bevattning och skötsel. Om du vill så åtar församlingen sig att sköta gravplatsen för dig. I skötseln ingår plantering och bevattning av sommarblommor samt granristäckning på hösten.

Avgifter för gravskötsel:

10 år 725,00 euro
5 år 385,00 euro
1 år 90,00 euro

Kyrkorådet gör regelbundna besiktningar av begravningsplatserna där de kontrollerar gravskötseln dvs. planteringar, kantstenar, förankring av gravsten; om sockeln är rak och inte lutar, är ovanför markytan samt övriga estetiska detaljer.

Det är gravrättsinnehavaren som är ansvarig för att hålla gravplatsen i skick. 

Ni är välkommen att ta kontakt med pastorskansliet tel. 34042 eller skriva till e-post: lemland-lumparland@evl.fi