Gravskötsel

Nu när klimatet blir varmare och somrarna torrare behöver gravarna ständig bevattning och skötsel. Om du vill så åtar församlingen sig att sköta gravplatsen för dig. I skötseln ingår plantering och bevattning av sommarblommor samt granristäckning på hösten.

Avgifter för gravskötsel:

10 år  739,50 euro
  5 år  393,00 euro
  1 år    92,00 euro

Kyrkorådet gör regelbundna besiktningar av begravningsplatserna där de kontrollerar gravskötseln dvs. planteringar, kantstenar, förankring av gravsten så att den inte lutar och är till fara för besökare; om sockeln är ovanför markytan samt övriga estetiska detaljer.

Gravplatsen och gravstenen är privat egendom som kyrkan inte kan tillgång till. Gravrättsinnehavaren är den som är ansvarig för att hålla gravplatsen i skick. 

Om ni har funderingar är ni välkommen att ta kontakt med pastorskansliet tel. 34042 eller skriva till e-post: lemland-lumparland@evl.fi