Gravskötsel

Nu när klimatet blir varmare och somrarna torrare behöver gravarna ständig bevattning och skötsel. Om du vill så åtar församlingen sig att sköta gravplatsen för dig. I skötseln ingår plantering och bevattning av sommarblommor. 

Avgift för gravskötsel:

10 år  740,00 euro
  5 år  390,00 euro
  1 år    90,00 euro

Kyrkorådet gör regelbundna besiktningar av begravningsplatserna där de kontrollerar gravskötseln dvs. planteringar, kantstenar. Efter vintern när tjälen gått ur marken kan gravstenen börja luta. En förankring av gravstenen är viktig för att den inte skall vara till fara för besökare. Sockeln är den viktigaste delen som skall hållas plan ovanför markytan, det är den som håller gravstenen på plats förutom övriga estetiska detaljer.

Gravplatsen och gravstenen är privat egendom som kyrkan inte har tillgång till. Gravrättsinnehavaren är den som är ansvarig för att hålla gravplatsen i skick. 

Om ni har funderingar är ni välkommen att ta kontakt med pastorskansliet tel. 34042 eller skriva till e-post: lemland-lumparland@evl.fi