Diakoni

 

Diakoni hör till kyrkans grunduppgift, vilket finns beskrivet i kyrkolagen och kyrkoordningen. Diakonins huvuduppgift är att hjälpa människor i psykisk, fysisk, andlig, ekonomisk eller social nöd. Diakoni är omsorg och tjänande. I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande.  Är du i behov av ekonomisk hjälp så kan du kontakta diakonarbetaren eller kyrkoherden.

Församlingen erbjuder dig möjlighet till enskilda samtal, själavård och bikt med kyrkoherden eller diakoniarbetaren, vilka båda har tystnadsplikt. Tveka inte att ta kontakt vid behov! Diakoniarbetare Marianne Hägglund nås på tel. 0457 3441805 och tf. kyrkoherde Katarina Gäddnäs på tel. 0457 3434267. Du kan också komma till pastorskansliet och se om de är på plats. Läs mera om kyrkan här.

KYRKANS SAMTALSTJÄNSTs telefonjour betjänar dig på svenska. Behöver du någon att prata med i förtroende? Ring till stödtelefonen (+358) 0400221190 öppet alla dagar kl. 20-23 för självavård. Klicka även på ROSA RUTAN i nedersta hörnet där finns också Chatt och Nätjour med olika tider. De Jourhavande är utbildade för sin uppgift så tveka inte ta kontakt i en jobbig livssituation oavsätt situation eller ålder. Alla samtal sker i förtroende och anonymt om man vill. Vanlig samtalsavgift. Mer info genom att klicka på ROSA rutan.