Diakoni

 

Diakoni hör till kyrkans grunduppgift, vilket finns beskrivet i kyrkolagen och kyrkoordningen. Diakonins huvuduppgift är att hjälpa människor i psykisk, fysisk, andlig, ekonomisk eller social nöd. Diakoni är omsorg och tjänande. I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande.  Är du i behov av ekonomisk hjälp så kan du kontakta diakonarbetaren eller kyrkoherden.

Församlingen erbjuder dig möjlighet till enskilda samtal, själavård och bikt med kyrkoherden eller diakoniarbetaren, vilka båda har tystnadsplikt. Tveka inte att ta kontakt vid behov! Diakoniarbetare Tua Storfors nås på tel. 0457 3441805 och kyrkoherde Benny Andersson på tel. 0457 3434267. Du kan också komma till pastorskansliet och se om de är på plats. Läs mera om kyrkan här.

Behöver du hjälp? Ring till stödtelefonen (+358) 0400221190 eller klicka på ROSA RUTAN i nedersta hörnet.

KYRKANS SAMTALSTJÄNSTs telefonjour  betjänar dig på svenska. Jourhavande på Kyrkans samtalstjänst är utbildade för sin uppgift. De försöker tillsammans med dig i tillförlitlighet ge dig hopp och hitta en lösning i en jobbig livssituation oavsätt situation eller ålder. Alla samtal sker i förtroende och anonymt om man vill. Vanlig samtalsavgift. Mer info genom att klicka på ROSA rutan bredvid.