Barn- och ungdomsarbete

Församlingen ordnar olika verksamheter för barnen i Lemland och i Lumparland. Torsdagar kl. 9.30-11.30 samlas Föräldra-barn-gruppen i Birgittagården för lek med barnen och trevlig samvaro. PYSSELtillfällen ordnas för barn i skolåldern både i Lemland. Lumparland eller Solkulla.

För ungdomar ordnas ungdomskvällar och skriftskola. Församlingens ungdomar har också möjlighet att delta i hjälpledarutbildning, i Ungdomens kyrkodagar, åka med på Taizé-resa m.m.

Har du frågor om barn- och ungdomsarbetet, ta kontakt med barn- och ungdomsarbetsledare Johanna Häggblom tel. 0457 3434 265.

Församlingens unga har en egen Facebooksida, Ungdomar i Lemland-Lumparlands församling, gå gärna in och kika och gilla den!

Aktuell information hittar du på kommuninfobladets bakersta sidor och här på hemsidan under Verksamhet/Infoblad förutom församlingens Facebooksida