Jordfästning

Livet är en gåva från Gud som vi får förvalta. En dag tar livet slut och vi ställs inför ett sista avsked. För de flesta innebär ett dödsfall i familjen, släkten eller vänkretsen att man behöver stöd och hjälp. I detta kan kyrkan hjälpa till.

Alla som är medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har rätt till en kyrklig begravning med präst och kantor. Här i Lemland-Lumparlands församling sker begravningen i någon av kyrkorna.

Det vanliga är att anhöriga ganska snart efter ett dödsfall tar kontakt med pastorskansliet och meddelar om dödsfallet. Om de anhöriga så önskar ordns det själaringning då vi ringer med kyrkklockorna ofta dagen efter dödsfallet kl. 11.00 eller enligt avtal. Därefter tar de anhöriga kontakt med Nocturne begravningsbyrå.

Kyrkoherden, som redan vid anmälan om dödsfallet blivit informerad, kontaktar sorgehuset, det vill säga den som anmälts som kontaktperson. Kyrkoherden kommer hem på ett besök för att tala om den avlidne. Vill man hellre träffas i kyrkan eller pastorskansliet så går det lika bra. Det är bra att veta att kyrkoherden har tystnadsplikt. Kyrkoherden och de anhöriga utformar begravningsgudstjänsten och väljer psalmer tillsammans.

Önskas någon annan präst eller kantor än den som församlingen erbjuder, är det viktigt att församlingen meddelas om detta och att man själv kontaktar den tilltänkta prästen eller kantorn i god tid.

De anhöriga inbjuds också till tacksägelse i kyrkan den söndagen man har kommit överens om och då tänder vi ljus och ber för den döda.

Tiden efter begravningen kan också vara svår och man kan behöva stöd för att orka gå vidare. Församlingens diakonitjänsteinnehavare brukar i regel ta kontakt med de anhöriga någon tid efter begravningen. Församlingen inbjuder årligen alla som mist någon anhörig till vesper och gemenskap på Allhelgonaaftonen. Där får man möjlighet att tala om sin sorg och möta andra som också har mist en anhörig.

För närmare information om jordfästning, se evangelisk-lutherska kyrkans hemsida.