Tro & medlemskap

Utöver det regelbundna gudstjänstlivet förrättas dop, konfirmation, vigsel och jordfästning.

Församlingen vill vara med dig i glädje och sorg och genom sina förrättningar förmedla Guds välsignelse för ditt liv. Förrättningar i kyrkorna är kostnadsfria för församlingsmedlemmar. Minnesstund på Birgittagården eller i Lumparlands skolas matsal är kostnadsfri då den avlidne har hört till Lemland-Lumparlands församling. 

Lemland-Lumparlands församling tillhör Borgå stift som är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och www.evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst. Gå gärna in där och läs mer om kyrkans tro och medlemskap. Kyrktorget.se är kyrkornas webbplats med uppgifter om ca 5000 församlingar och kyrkor från de kristna samfunden i Sverige och Finland.