Skriftskola 2021-2022

Skriftskolan inleds med taizémässa i S:ta Birgitta kyrka i Lemland, söndagen den 3 oktober, kl 11.00  

Mässan får räknas tillgodo i kyrkogångsboken som ni får vid infotillfället. Då träffar ni prästen Katarina Gäddnäs, Johanna Häggblom som är barn- och ungdomsledare, Ádám Kiss som är kantor, och Viola Andersson och Martin Bergman som är församlingsvärdar. Finns det frågor eller det är någonting som vi som håller i skriftskolan behöver känna till, är det bra om ni talar om det vid tillfället.

Konfirmationen hålls 12.6.2022 både i Lemlands och Lumparlands kyrka.

Skriftskolan är en weekendskriftskola med sex läger i Lemböte lägergård följande helger:

29.10-31.10. 2021

12.11-14.11

10.12.-12.12.

18.3. -20.3. 2022

1.4 – 4.4

13.5 – 15.5

Lägren hålls också tillsammans med Saltviks församling. Vi som är ledare under lägren tillsammans med er är prästerna Katarina Gäddnäs och Carolina Lindström, barn- och ungdomsledare Johanna Häggblom och Arja Grunér, som också är diakon och samarbetar med vår diakoniarbetare Marianne Hägglund förutom kantorerna Ádám Kiss och Nathalie Örnkvist. Därtill kommer också hjälpledare.

Det finns en förbindelse att man skall följa regler och dagbok. Förbindelsen delas vid infotillfället den 3.10.2021 i församlingshemmet.

Under konfirmandtiden vill vi vara din samtalspartner, någon som vandrar med dig under en period av ditt liv.

Tillsammans vill vi göra konfirmationen till en härlig och unik upplevelse för dig och din familj, ett minne för livet!