Vi lediganslår en ordinarie tjänst som EKONOMICHEF

Vi erbjuder dig ett intressant arbete i en bra arbetsmiljö med glad och kompetent personal. Församlingen har en väl uppbyggd ekonomiförvaltning och nyttjar Kyrkans servicecentral sedan 2014.

När vår ekonomichef går i pension har du som ekonomichef ansvaret över Ekonomi- och personalförvaltningen, samt fastigheterna.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. hanteringen av dagliga ekonomifunktioner, uppgörande av budget och bokslut, löneräkning och personal samt fastighetsärenden. Du fungerar också som sekreterare för Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige.

Vi värdesätter personliga egenskaper som noggrannhet och social kompetens.

Vi vill gärna att du tillträder efter överenskommelse och vi ger goda möjligheter till inskolning i arbetet.

För tjänsten krävs ekonom- eller merkonomexamen eller för arbetsuppgifterna förutsatt förmåga och erfarenhet. Avlöning enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal. Tjänsten är 100%.

Ansökningshandlingar riktas till Kyrkorådet och skall vara Pastorskansliet i Lemland tillhanda senast onsdag 02.10.2019 kl. 16.

Adress: Lemland-Lumparlands församling, Lemlandsvägen 1328, AX-22610 Lemland eller e-post lemland-lumparland@evl.fi

Närmare upplysningar angående tjänsten ges av Ekonomichef Inger Andersson tel 018-34597 eller Kyrkoherde Benny Andersson tel. 018-34321.

 

Lemland den 5.9.2019

Kyrkorådet i Lemland-Lumparlands församling

 

Lemland-Lumparlands församling består av medlemmar i båda kommunerna, ca 1.800. Församlingen har en god ekonomi och en väl uppbyggd ekonomiförvaltning. Verksamheten är mångsidig.