UTARRENDERING av ÅKERMARK i Lumparland

Utarrendering av åkermark i Lumparland för tiden 1.1.2022-31.12.2026
Öppen auktion i församlingshemmet Birgittagården i Lemland torsdag 30.9 kl. 15.00. 8,12 ha åker uppdelat på 6 skiften samt betesmark. Utgångspris är nuvarande arrendepris. Arrendegivaren förbehåller sig rätten att anta eller förkasta givna anbud.

Handlingar fås på e-post: lemland-lumparland@evl.fi eller tel. 34597 vardagar kl. 9–15.

Kyrkorådet