TELEFON öppen för samtal och stöd

Församlingen har extra telefonöppet för samtal och stöd nedan. Se även rosa rutan till höger på hemsidan som leder till KYRKANS SAMTALSTJÄNST.

DIAKONITELEFON

måndag-fredag kl. 9-15 

Jobb tel. 0457344 1805, e-post: tua.storfors@evl.fi samt Messenger

Hör av dig för samtal och stöd hälsar diakoniarbetare Tua Storfors
____________________________________

BARN- och UNGDOMSTELEFON

Jobb tel. 04573434265. E-post: johanna.u.haggblom@evl.fi

Hör av dig för samtal och stöd hälsar 

Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom

____________________________________