TELEFON öppen för samtal och stöd

Församlingen har öppet för samtal i förtroende. Se även rosa rutan till höger på hemsidan som leder till KYRKANS SAMTALSTJÄNST.

PRÄST

Kyrkoherde Benny Andersson under påsken tel. 04573434267

Vikarie kyrkoherde em. Roger Syrén efter påsk 7-29.4 tel. 0457 344 9037

__________________________________

DIAKONITELEFON

Jobb tel. 0457344 1805, E-post: tua.storfors@evl.fi samt Messenger

Hör av dig för samtal och stöd hälsar diakoniarbetare Tua Storfors
____________________________________

BARN- och UNGDOMSTELEFON

Jobb tel. 04573434265. E-post: johanna.u.haggblom@evl.fi samt Messenger

Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom

____________________________________