TELEFON öppen för samtal och stöd

Församlingen har extra telefonöppet för samtal och stöd nedan. Se även rosa rutan till höger på hemsidan som leder till KYRKANS SAMTALSTJÄNST.

DIAKONITELEFON

tisdag och torsdag kl.10-12 

Jobb tel. 0457344 1805, E-post: tua.storfors@evl.fi samt Messenger

Hör av dig för samtal och stöd hälsar diakoniarbetare Tua Storfors
____________________________________

BARN- och UNGDOMSTELEFON

Jobb tel. 04573434265. E-post: johanna.u.haggblom@evl.fi samt Messenger

Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom

____________________________________