SOMMARLÄGER

Sommarläger på Lemböte lägergård för barn i åk 1-6. 

Barnläger 20-22 juni. Musikläger 11-13 juli. 

Anmälan och frågor till Mariehamns församling, se info: www.mariehamnsforsamling.fi

Frågor och anmälan till Barnlägret kontakta Lucas Gustavsson tel 04575293006 eller e-post: lucas.gustavsson@evl.fi

Frågor och anmälan till Musiklägret kontakta Fredrik Erlandsson tel. 328322 eller e-post: fredrik.erlandsson@evl.fi

Tema: Under Ytan!

Ha ett trevligt läger.