Seglats 28 juli med galeasen ALBANUS till Rödhamn med sjöfartsförsamlingen

Sjöfartsförsamlingen erbjuder en sex timmars seglats med ALBANUS för friluftsgudstjänsten i Rödhamn till ett rabatterat pris 30€ vuxna, 15€ barn 3-12 år. Anmälan senast 18 juli.

Anmälan till Pastorkansliet, tel. 34042 eller e-post: lemland-lumparland@evl.fi

Betalning sker på förhand med inbetalning til Andelsbanken på Åland konto nr. FI 0455780410004122 eller med kontanter på Pastorskansliet.

 

Avgång kl. 11.30 från Sjökvarteret i Mariehamn. 

Ta med picknikkorgen eller köp på plats. Fullbokat i fjol.

 

Välkommen med

hälsar sjöfartsförsamlingen.