Seglats 28 juli med galeasen ALBANUS till Rödhamn med sjöfartsförsamlingen

Sjöfartsförsamlingen erbjuder en sex timmars seglats med ALBANUS för friluftsgudstjänsten i Rödhamn till ett rabatterat pris 30€ vuxna, 15€ barn 3-12 år. Anmälan senast 18 juli.

Anmälan till Pastorkansliet, tel 34042 eller e-post: lemland-lumparland@evl.fi

Avgång kl. 11.30 från Sjökvarteret i Mariehamn.

 

Välkommen med

hälsar sjöfartsförsamlingen.