PROSTERIETS påsk i Ålandskanalen

Skärtorsdag kl 18 mässa
Präster: Mari Puska, Stefan Äng, Laura Serell
Kantorer: Eva-Helena Hansen, Fredrik Erlandsson, Kjell Frisk, Natalie Örnkvist, Johanna Evenson, Judit Deáki
Övriga: Noomi Äng
Psalm 219:1-3 O Jesus än de dina
Psalm 222 Låt oss tillbe av allt hjärta
Psalm 874 Ät mitt bröd (under nattvarden, behöver ej textas)
Psalm 77 Från örtagården

Långfredagen kl 11 gudstjänst
Präster: Benny Andersson, Jessica Bergström
Kantorer: Eva-Helena Hansen, Fredrik Erlandsson, Natalie Örnkvist, Johanna Evenson, Judit Deáki, Kjell Frisk
Psalm 60:1,2,4 O huvud blodigt sårat
Psalm 74 Han på korset han allena
Psalm 75 Vår Herre Kristus talat har (sammanvävd med aktläsningen)
Psalm 70 När jag mot korset blickar fram

Påskdagen kl 11mässa
Präster: Carolina Lindström, Jon Lindeman
Kantorer: Eva-Helena Hansen, Fredrik Erlandsson, Natalie Örnkvist, Johanna Evenson, Judit Deáki, Guy Karlsson, Kjell Frisk
Psalm 98: 1-3 Vad ljus över griften
Psalm 90: 1, 4 Upp min tunga
Psalm 852 Dina händer är fulla av blommor
Psalm 102:1,2,4 Livet vann dess namn är Jesus