INVALDA förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Resultatet av församlingsvalet 18.11.2018 (tryck på överskriften)

Namn 

Yrke eller titel

Röster

Kandidatlista

Jämförelsetal

Karina Eskills x)

Merkonom

37

Tillsammans

203,00*

Tryggve Gustafsson

Pensionär

34

Tillsammans

101,50*

Brage Wilhelms x)

Pensionär

27

Tillsammans

  67,67*

Birgitta Williams

Polis

21

Tillsammans

  50,75*

Gun Styrström x)

Pensionär

15

Tillsammans

  40,60*

Traute Eriksson

Pensionär

15

Naturens vänner

  38,00*

Bo-Erik Söderlund

Anläggningsskötare

10

Tillsammans

  33,83*

Torolf Sjöwall x)

Pensionär

 9

Tillsammans

  29,00*

Tobias Styrström x)

Bankanställd

 8

Tillsammans

  25,38*

Sture Ackrén

Pensionär

 8

Tillsammans

  22,56*

Martin Staf

Lots

 8

Tillsammans

  20,30*

Bengt-Olof Lindgren

Skeppare

 9

Naturens vänner

  19,00*

Linda Boman

Löneadministratör

 7

Tillsammans

  18,45*

Anne Järventaus x)

Peronaldirektör

 6

Tillsammans

  16,92*

Tomas Aspbäck x)

Varubiträde

 5

Tillsammans

  15,62*

Förtroendevalda på suppleantplats

 

 

 

 

 

 

 

Torolf Beckman x)

Pensionär

3

Tillsammans

  14,5*

Henry Andersson x)

Pensionär

3

Tillsammans

  13,5333*

Elvis Ahlgren

It sales specialist

2

Tillsammans

  12,6875*

Bengt Roberts x)

Skolassistent

8

Naturens vänner

  12,6667*

Gunnar Sundblom

Pensionär

6

Naturens vänner

    9,5*

 

 

 

 

 

x) Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.