Innehavare och gravskötsel

INNEHAVARE AV GRAVPLATS

Varje grav skall ha en levande person som innehavare. Innehavaren har gravrätten över gravplatsen och företräder dem som får gravsättas där och för talan gällande graven enligt Begravningslagen, 5 kap. och Kyrkolagen 17 kap.

Församlingen håller på med att uppdatera gravregistret. Om innehavaren har avlidit och ingen har antecknats i stället placeras en GRÖN skylt med texten "Ta kontakt med Pastorskansliet tel. 34042". GRÖN skylt betyder att innehavare saknas.

GRAVSKÖTSEL

Församlingen åtar sig skötseln av er grav. I skötseln ingår plantering av sommarblommor samt ljung på allhelgona förutom rensning och bevattning.

Avgiften 2020 är: 

10 år 740€

5 år 390€ 

1 år 90€

Ta kontakt med Pastorskansliet tel. 34042 eller e-post: lemland-lumparland@evl.fi