Innehavare och gravskötsel

INNEHAVARE AV GRAVPLATS

Varje grav skall ha en levande person som innehavare. Innehavaren har gravrätten över gravplatsen och företräder dem som får gravsättas där och för talan gällande graven enligt Begravningslagen, 5 kap. och Kyrkolagen 17 kap.

Församlingen uppdaterar regelbundet gravregistret. Om innehavaren har avlidit och ingen har antecknats i stället placeras en GRÖN skylt med texten "Ta kontakt med Pastorskansliet tel. 34042". GRÖN skylt betyder att innehavare saknas.

GRAVSKÖTSEL

Församlingen åtar sig skötseln av er grav. Iskötseln ingår plantering av sommarblommor samt granristäckning på hösten förutom rensning och bevattning.

Avgiften 2019 är: 

10 år 739,50€

5 år 393€ 

1 år 92€

Ta kontakt med Pastorskansliet tel. 34042 eller e-post: lemland-lumparland@evl.fi