Infobladet för oktober finns till påseende. Varsågoda!

Tryck på Verksamhet ovan och upp kommer en ruta med Infobladet överst till vänster. Under den finns flikar för årets alla infoblad. Välkommen att ta del av kyrkans verksamhet för stora och små.