Infobladet för november finns under verksamhet ovan. Varsågoda!

Infobladet för november finns till påseende under fliken Verksamhet ovan, tryck på den och upp kommer en ny flik med Infobladet överst till vänster. Tryck på den och ni hittar det nyaste infobladet. Varsågoda!