Infobladet december-januari finns till påseende. Varsågoda!

Infobladet för dec-jan finns under fliken Verksamhet ovan, tryck på den och upp kommer en ny flik med Infobladet överst till vänster. Tryck på den och ni hittar det nyaste infobladet. Varsågoda!