Hjärtstartare i församlingen

Hjärtstartaren, eller defibrillatorn, talar om för dig steg för steg hur du ska göra om någon i din närhet faller ihop med misstänkta hjärtproblem. Den är lätt att använda för vem som helst! 
Hjärtstartaren finns nu placerad i sakristian i Lemlands Kyrka men kommer att föras till Lumparlands kyrka och Birgittagården vid tillställningar där.

Här finns alla hjärtstartare på Åland.