HJÄLPLEDARUTBILDNING 2021-22

Du som blivit konfirmerad i år har möjlighet att komma med på församlingarnas hjälpledarutbildning.

Utbildningen pågår under höst- och vårterminen i samarbete med andra församlingar på Åland. Din hemförsamling betalar utbildningen för dig.

Hjälpishelgerna hålls i olika församlingshem på Åland.

Titta på länken nedan så kommer du in på Ålands Unga Kyrkas Facebook sida med all info:

https://www.facebook.com/alands.ungakyrka/posts/2778020195821567

Om du önskar att få informationen skickat hem, var så vänlig att kontakta församlingens barn- och ungdomsledare Johanna Häggblom eller pastorskansliet tel. 34042 mån, tis och torsdag kl. 9-12.

Anmälan innan 12 september på denna anmälningslänk.

Välkommen med!