Hej alla rörelsehindrade! Välkommen att anmäla er till hemmaröstning

Inför Kyrkovalet som är söndag 18.11 och förhandsröstningen 6-10.11 kan rörelse- och funktionshindrade anmäla sig till Pastorskansliet för hemmaröstning senast 2.11 kl. 16.

Du kan skriva eller ringa till Pastorskansliet tel 34042 och anmäla dig. Du kan också utse en närstående person, närvårdare eller annan person att anmäla dig.

Anmälningsblanketter för hemmaröstning fås på Pastorskansliet.

Din röst är betydelsefull liksom du.

Välkommen att höra av dig.